Raku

Rakufåglar

Hög tid att boka plats i årets rakukurs!

Rakubränningskursen pågår under tre kvällar kl.17,30-20,30

Torsdagar 12/5, 19/5 & 26/5 2016

Läs mer här;

http://www.juttamik.se/features/rakukurs/

Frågor och anmälan till  jutta@juttamik.se