Rakubränning

Raku

Några platser kvar, anmäl dig omgående här jutta@juttamik.se
Kursen pågår under
3 kvällar, kl.17.30-20

Första träffen tillverkar vi ca 4-5 alster, andra träffen
glaseras dessa och sista gången sker rakubränningen.

 Kursavgift; 1700:- +  lera 90:-/kg

9/5 kl.17.30-20 Tillverkning av föremål
16/5 kl.17.30-20 Glasering
23/5 kl.17.30-21 Rakubränning

Raku är en spännande bränningsteknik som går ut på att man plockar ut det 1000 grader varma föremålet ur ugnen och lägger dem i ett kärl med sågspån. Den kraftiga reduktion som uppstår ger metalliska glasyrer och den vita leran blir svart. Genom den här tekniken kan man få fram de mest spektakulära glasyrer, men man får också flest spruckna alster och ibland bara sotiga resultat.

Läs mer om raku här http://www.juttamik.se/features/rakukurs/ och se hur en bränning kan gå till https://www.youtube.com/watch?v=q8thjJ0d4es