Utöver detta håller jag kurser i keramik och betong. Prova på att dreja eller utveckla dina färdigheter i en längre kurs hos mig!